December 3, 2022

รวมที่สุดของเทคโนโลยีล้ำสมัย 2021

ในปี 2021 นี้เป็นอีกหนึ่งยุค ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรนด์แฟชั่น เทคโนโลยีชีวิตประจำวัน การสื่อสาร นวัตกรรมต่าง ๆ หรือแม้แต่ New Normal ที่ทุกคนต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสังคมใหม่ ๆ และนอกจากนี้เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้น ก็เป็นอีกเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง โดยเฉพาะเมื่อโลกเราต้องปรับตัวกับการรับมือ และอยู่ร่วมกับเชื้อโรคระบาดอย่าง COVID-19 ที่ยังไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่ และเพื่อการทันเทรนด์ ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เราตามมาดูกันว่าเทคโนโลยีล้ำสมัย ในปี 2021 …